Need Help ?
Call: +977- 086420069

बाढी पहिरोबाट प्रभावित विद्यालयहरुको प्रारम्भिक विवरणः यो तथ्याङ्क फोनबाट प्राप्त भएको हो ।यससंग सम्बन्धित विस्तृत विवरण संकलन कार्य जारी रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।१५

प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा बाढी पहिरोबाट यस जिल्लाका ५२ विद्यालयहरु प्रभावित भएका छन ।