Need Help ?
Call: +977- 086420069

बाढी पहिरोबाट प्रभावित विद्यालयहरुको प्रारम्भिक विवरण

प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।१५

प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा बाढी पहिरोबाट यस जिल्लाका ५२ विद्यालयहरु प्रभावित भएका छन । थप विवरण संकलन कार्य जारी रहेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।