Need Help ?
Call: +977- 086420069
  • साक्षर जिल्ला घोषणा सभामा

  • साक्षर जिल्ला घोषणा सभामा प्रस्तुत भएको सरायँ नृत्य

  • साक्षर जिल्ला घोषणा सभा पछि फोटो सेसनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका स्टाफहरु

  • साक्षर जिल्ला घोषणा सभामा पुरस्कार ग्रहण गर्नुहुंदै जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

सूर्यप्रसाद भुसाल
(वाणगंगा ८ कपिलवस्तु)

कुरा कम गरौ , काम गरेर देखाऔं,परीवर्तन कामले हुन्छ कुराले होईन ।

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्यूठानमा !!!

                                                                                  

थप हेर्नुहोस